Uitnodiging ALV dinsdag 12 oktober om 20.00 uur

21.09.2021 > De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 12 oktober om 20.00 uur is heden per nieuwsbrief aan de leden toegezonden. Dit jaar houden wij de ALV op een voor onze vereniging ongebruikelijke datum. In januari moesten we de geplande vergadering vanwege Corona uitstellen.

In deze ALV doen we verslag van de gang van zaken binnen onze vereniging in 2020. Een bijzonder jaar, door de opgelegde beperkingen.

Naast toelichtingen op het financieel verslag en activiteiten van andere commissies, doen wij ook een voorstel voor een statutenwijziging. De statutenwijziging is nodig als gevolg van verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Verder horen we graag meningen en ideeën over enkele onderwerpen van de aanwezige leden.

Kortom, redenen genoeg om erbij te zijn. Wij rekenen ook op jou. Je bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het clubhuis. De vergadering zal waarschijnlijk niet zo lang duren. Na afloop is er daarom meer tijd voor een drankje en de traditionele bitterballen.

America, 21 september 2021

Het bestuur van Golfvereniging Golfhorst

Reacties zijn gesloten.