Golfcourse Bird Watching Day: 54 vogels gespot

19.05.2019 > Gisteren hebben we samen met 4 deskundige leden van Vogelwerkgroep ’t Hökske in alle vroegte gekeken wat er zoal aan vogels te zien en te horen is op de Golfhorst e.o. Jammer dat het erg mistig was zodat we mogelijk wat minder vogels hebben gezien dan er zich in werkelijkheid bevinden. Toch kwamen we op totaal 54 soorten, waaronder onder meer de dodaars, kleine karekiet, grauwe vliegenvanger, zwartkop, om er slechts enkele te noemen.

Ook hebben we kunnen zien dat de torenvalkenkast bij hole 5 bewoond is door een koppel torenvalken. Opvallend waren de grote zwermen spreeuwen die zich thans de vele rupsen in de eiken te lijf gaan en straks hun werk kunnen doen om de larven van de emelten en engerlingen op te eten. Het plaatsen van een 50-tal nestkasten heeft zijn uitwerking niet gemist. Bij de controle door de werkgroep bleek dat 90 % bezet was.

Na afloop, in de nazit bij een kop koffie en broodje, is geconstateerd dat de samenwerking met de vogelwerkgroep zeer positief heeft uitgepakt. De afspraak is gemaakt dat we op de ingeslagen weg doorgaan.

Met vriendelijke groeten, namens de baanadviescommissie, Fried Hoeijmakers

Voor de fotoreportage: klik hier!

 

Reacties zijn gesloten.