Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 januari

16.01.2020 > Het bestuur nodigt iedereen van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die dinsdag 28 januari om 20 uur op de Golfhorst wordt gehouden. Je hebt daarvoor al een uitnodiging ontvangen en binnenkort ontvang je per nieuwsbrief nog een aangepaste agenda.

Vanaf vandaag staat het financieel verlag over 2019 en de begroting over 2020 ter inzage op het beveiligde deel van de website. Zo kan je je al voorbereiden op de vergadering. Omdat het document vanaf nu beschikbaar is voor alle leden, zal het niet meer op de vergadering worden uitgereikt.

Consumptiebonnen worden wel uitgereikt, tradities moeten immers in stand worden gehouden…

Het Bestuur

Reacties zijn gesloten.