ALV: Chris Besseling benoemd tot ‘Lid van Verdienste’

02.02.2019 > De Algemene Ledenvergadering op dinsdag 29 januari jl. werd zeer druk bezocht, bijna 100 leden kwamen af op de aangekondigde onderwerpen! Er stonden dan ook belangrijke zaken op de agenda: het beleidsplan “Vitaal en Sportief” en de bestuurswisselingen. Daarnaast waren er de mededelingen van de voorzitter en de gebruikelijke jaarverslagen van de commissies.

De voorzitter belichtte punten die de laatste tijd voor de leden vaak onderwerp van gesprek zijn aan “de grote tafel”. Verder had hij een dag eerder van de directie van Bodemzorg, eigenaar van de grond en de opstallen, gehoord dat in het voorjaar de drivingrange zal worden opgeknapt en geschilderd en dat de deuren worden aangepast tot automatische deuren. Deze mededelingen werden uiteraard met instemming ontvangen.

Passie

Marco Van de Voort presenteerde met passie het beleidsplan. Op basis van de uitkomsten van te houden enquêtes met het programma ‘Players 1st’ wordt onderzocht hoe de vereniging meer voor de leden kan betekenen en de leden nog meer golfplezier kan bieden. De NGF beveelt Players 1st aan. Het wordt door meer dan 1200 golfbanen in Europa toegepast.

Beleidsplan

Het is een beleidsplan gericht op verbeteringen voor de lange termijn. Marco hield hier een duidelijk en zeer betrokken betoog over, dat enthousiast werd ontvangen. Het plan resulteert niet in een dik boekwerk maar in één A4 met 16 actiepunten dat voor de aanwezigen beschikbaar was. De vergadering stemde ook in met het voorstel om de komende jaren een bedrag ten laste van de begroting te brengen ter financiering van dit plan. Op de site of per nieuwsbrief zal hierover binnenkort meer informatie worden gegeven.

Bestuurswisseling

Dan de bestuurswisseling. Helaas is Wim Grommen in verband met persoonlijke omstandigheden genoodzaakt om af te treden als penningmeester. De voorzitter bedankt hem voor het enthousiasme en de kunde waarmee hij ons financieel door 2018 heeft geloodst. Bas Op het Veld is benaderd voor interim penningmeester, maar na ampel beraad wil Bas na een sabbatical van een jaar zelfs wel weer een periode van 4 jaar penningmeester zijn. Het bestuur en de vergadering zijn daar heel blij mee.

Na twee perioden van 4 jaar is Chris Besseling aan de beurt om af te treden. Jan Buskes memoreert zijn vele verdiensten. Het begon met het weer op de rit krijgen van de Regel- en Handicapcommissie in 2011, die toen niet lekker liep. Chris heeft de Regel- en Handicapcommissie en de Baancommissie tot één uitstekend functionerende commissie geïntegreerd.

Persoonlijkheid

Chris, een persoonlijkheid, heeft mooie menselijke- en bestuurderseigenschappen. Hij delegeert uitstekend. Vaak zegt hij: “Ik heb er geen verstand van…”, waardoor hij van Jan Rovers de titel kreeg: “Verstandige Leek.” Zelf steekt hij ook graag de handen uit de mouwen: zorgt voor, nee: maakte zelf de afstandbordjes bij de teeboxen voor de wintertee’s, hij zorgt ervoor dat het aantal slagen dat je met je handicap meekrijgt in E-Golf4U afgedrukt wordt (en onderhandelde hierover zo goed met E-Golf4U dat de Golfhorst hier € 500,00 voor kreeg). Verder is Chris de ICT-man en de AVG-man (privacy deskundige).

En dan zijn humor. Aan het eind van een vergadering klinkt steevast: “Zo jongens, ik ga de auto naar huis brengen!” Maar dan krijgt hij die pretogen en heeft altijd nog minstens één mop paraat.

Lid van Verdienste

De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van Chris tot ‘Lid van Verdienste’, hetgeen uiteraard met applaus wordt ontvangen.

Chris bedankt het bestuur en zijn commissieleden voor de fijne samenwerking en eindigt (op verzoek van de vergadering) volgens zijn traditie met een mop.

Na een enthousiaste rondvraag gaan we ver na half elf gezamenlijk naar de bar voor de drankjes, de bitterballen en de laatste discussies.

Aart Polderman

PS: Voor de fotoreportage klik hier!

Reacties zijn gesloten.