ALV van 28 januari 2020: 3 nieuwe bestuursleden

03.02.2020 > De Algemene Leden Vergadering van 28 januari werd net als vorig jaar goed bezocht. Er stond dan ook een aantal interessante en belangrijke onderwerpen op de agenda: Marco evalueerde het beleidsplan “Vitaal en Sportief” en Jos Backus presenteerde de eerste resultaten van “Players 1st”. Omdat Marco en Bas te kennen hebben gegeven geen bestuurslid meer te kunnen/willen zijn en de vacature van voorzitter van de PR-commissie wordt ingevuld, hebben we nu drie nieuwe bestuursleden: Frans Beckers (penningmeester), Sjef Claessens (voorzitter wedstrijdcommissie) en Jos Backus (voorzitter PR-commissie). Kortom een drukke agenda!

Financiën

Na de mondelinge toelichtingen op de jaarverslagen van de commissies, besprak Bas het financieel verslag 2020 en de begroting voor 2021. Als vervolg op het beleidsplan “Vitaal en Sportief” is vorig jaar besloten om een gedeelte van de reserve te besteden aan zaken die het golfen voor de leden aangenamer, nuttiger en leerzamer kunnen maken. Zo werd het zomertoernooi en het oliebollentoernooi ruim gesponsord, met als gevolg dat de deelname super was. Ook zijn groepslessen bij Remo gesponsord, waar op uitgebreide schaal gebruik van is gemaakt. Omdat het ledenaantal flink hoger is geworden dan begroot, is er van het interen op de reserves nog niet veel terecht gekomen. Voor komend jaar is een hoger bedrag gereserveerd met hetzelfde doel.

Players 1st

Na de pauze presenteerde Jos Backus, mede namens Martie Hegger en Sjef Claessens, de eerste uitkomsten van de enquête Players 1st. De resultaten zijn uitgewerkt in een grote database waarin een enorme hoeveelheid informatie is opgeslagen. Bijna de helft van ons ledenbestand heeft de enquête ingevuld, dat is een prachtig resultaat. Nu zijn gegevens beschikbaar van diverse groepen: lage/hoge handicappers, man/vrouw, jong en oud. Gegevens over allerlei aspecten van de Golfhorst: baan, vereniging, wedstrijden, golfschool, horeca, BV. Vergelijkingen kunnen worden gemaakt met heel Nederland en met drie buurbanen: Bleijenbeek, Geysteren en de Peelse. In een overleg tussen bestuur/commissie van de vereniging en de BV en met een deskundige van de NGF worden de uitkomsten in februari nader uitgewerkt. Zeer interessant.

Vitaal en Sportief

Marco Van de Voort presenteerde de evaluatie van het eerste jaar van “Vitaal en Sportief”. De bereikte resultaten zijn tevredenstellend, zoals bij de financiële resultaten al is aangegeven. Conclusies uit Players 1st zullen in het komende jaar aandacht krijgen. De sheets van alle presentaties staan binnenkort op het beveiligde deel van de site onder ledeninfo.

Mutaties bestuur en commissies

Hierna moesten we helaas afscheid nemen van onze penningmeester Bas Op het Veld. Voorzitter Jan Buskes, en Bas zelf, gaven beiden een toelichting op de reden van zijn vertrek. Jan vertrouwt erop dat na enkele openhartige gesprekken met de BV er weer constructief overlegd en samengewerkt zal worden. Voor Bas persoonlijk is er echter te veel gebeurd, reden waarom hij heeft besloten om te stoppen bij de Golfhorst.

Jan bedankt Bas voor het vele werk dat Bas met zoveel kwaliteit, en met humor, voor de vereniging heeft gedaan en in het bijzonder voor zijn bijdragen in het Bestuur.

Daarna is Frans Beckers, de opvolger van Bas, door de vergadering benoemd. Frans stelt zich kort voor.

Marco heeft na 5 jaar voorzitter van de wedstrijdcommissie te zijn geweest, tot zijn spijt moeten afzien van een tweede bestuurstermijn vanwege zijn drukke baan bij de gemeente Venray. Jan bedankt hem voor het vele werk, dat Marco altijd tot in de puntjes heeft verzorgd. Marco heeft onder meer de birdieboekjes en nieuwe borden in de baan verzorgd, vele nieuwe originele spelvormen geïntroduceerd, hij weet door slimme flightindelingen tijdens grote toernooien 120 golfers binnen redelijke tijd door de baan te laten gaan en hij heeft het beleidsplan “Vitaal en Sportief” opgezet. Een enthousiaste bestuurder met passie voor de golfsport. Het beeldje van de golfer, bloemen, wijn en applaus van de leden zijn zijn deel.

Sjef Claessens, die al lid is van de wedstrijdcommissie, wordt benoemd tot zijn opvolger en hij stelt zich kort voor.

Daarna wordt Jos Backus benoemd in het Bestuur met aandachtsgebied PR, een functie die twee jaar vacant is geweest. Ook Jos stelt zich aan de vergadering voor.

Na de rondvraag sluit Jan de vergadering en worden de discussies informeel bij een glas en een bitterbal voortgezet.

Aart Polderman

Klik hier voor een korte fotoimpressie (met  dank aan Aart Polderman).

Reacties zijn gesloten.