Twee nieuwe en een vervallen tijdelijke plaatselijke regel (update)

19.04.2018 > Op verzoek van enkele leden is onderstaande nieuwe plaatselijke regel van toepassing: Oliesporen op de green van hole 15

Als de bal op de green van hole 15 op een van de daar aanwezige oliesporen ligt of als een of meer oliesporen zich op de puttinglijn bevinden, mag de speler de bal opnemen en zonder straf plaatsen op het dichtst bij de bal gelegen punt zonder belemmering. Dat punt kan buiten de green zijn.

Vervallen is de regel waarin jonge aanplant gemerkt met een lintje tot vast obstakel werd verklaard en je recht had op een vrije drop (het zogenoemde beukenlaantje tussen hole 3 en 17).

Er gelden nu drie tijdelijke plaatselijke regels: de eerste gaat over een  bal die op een drainagesleuf ligt, de tweede over een per ongeluk bewogen bal of balmerker op de green en de derde over oliesporen op de green van hole 15. Je vindt ze op het mededelingenbord in het clubhuis en op deze site onder commissies>RHB-commissie.

Er is heden, 19 april, een 4e tijdelijke plaatselijke regel bijgekomen:

Tijdelijke plaatselijke regel beukenboompjes

Op 12 april hebben we op deze site vermeld dat een tijdelijke plaatselijke regel was vervallen. Hij ging over jonge aanplant, de beukenboompjes op de holes 2, 3 en 17. De BV was het niet met ons eens en vindt dat de boompjes beschermd moeten blijven. In overleg met de BV hebben twee leden van het ‘B-deel’ van de RHB-commissie ter plekke poolshoogte genomen. Dat heeft tot het volgende geleid:

1) Alle dode beuken zijn verwijderd en worden niet vervangen. De plekken waar ze stonden zijn geëgaliseerd.

2) De beuken die nog een overlevingskans hebben, worden voorzien van een grote blauwe strik en als GUR beschouwd. Dat betekent dat als het boompje een belemmering vormt voor je stand of de ruimte voor de voorgenomen swing, je verplicht bent tot een vrije drop.

Dat doe je als volgt:

a) Bepaal het dichtst bij de bal gelegen punt waar je geen last meer hebt van het boompje, niet dichter bij de hole.

b) Neem de bal op en drop binnen één stoklengte van het bij a) bepaalde punt en niet dichter bij de hole.

Dit is de officiële regel:

Bescherming van jonge bomen op de holes 2, 3 en 17, herkenbaar aan een blauwe strik

Als een dergelijke boom een belemmering vormt voor de stand van een speler of voor de ruimte voor de voorgenomen swing, moet de bal zonder straf worden opgenomen en gedropt volgens Regel 25-1b.

Straf voor overtreding van een van bovenstaande regels:

Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen.

ZIE OOK: RHB-commissie > Tijdelijke plaatselijke regels

19 april 2018, namens de RHB-commissie,

Jan Rovers

Reacties zijn gesloten.