In Memoriam Harry Robbertsen

25.07.2020 > Op 17 juli jl. is ons verenigingslid Harry Robbertsen uit Merselo overleden. Harry is begin dit jaar, na een tijdje elders te hebben gespeeld, teruggekeerd als lid op de Golfhorst. Ook zijn partner Gerdie Lijffijt is sinds kort lid van onze vereniging. De crematieplechtigheid heeft op 24 juli jl. in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen zijn partner Gerdie en hun kinderen, en verdere familie en vrienden, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens het bestuur, Jan Buskes, voorzitter

Reacties zijn gesloten.