Privacy Statement Golfvereniging Golfhorst

04.12.2018 > Golfvereniging Golfhorst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Golfvereniging Golfhorst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij over enkele dagen door middel van een extra Nieuwsbrief eenmalig uw uitdrukkelijke toestemming vragen tot verwerking van uw persoonsgegevens.Voor ons Privacy Statement verwijzen wij u naar de website van de vereniging onder: ‘Informatie > Overige informatie > Privacy Statement‘.

Reacties zijn gesloten.