Attentie!!! Tijdelijke regel van kracht!

24.09.2019 > In verband met de conditie van de baan is de volgende tijdelijke regel tot nader order tijdens verenigingsactiviteiten (en… ALLEEN op de fairways!) van kracht: De bal plaatsen: de  speler mag de bal, die op de fairway ligt, oprapen, schoonmaken en plaatsen binnen een kaartlengte van de plek, waar de bal lag. Deze regel geldt dus niet voor een bal, die in de rough of een hindernis ligt.

Reacties zijn gesloten.