Twee spelregelwijzigingen ingaande 1 maart 2017

22.02.2017 > 1. Regelwijziging door de NGF: bal op de green per ongeluk bewogen De NGF heeft de volgende nieuwe regel aan de spelregels toegevoegd: Als de bal of balmerker van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst. Straf voor niet terugplaatsen: Matchplay- verlies van de hole; Strokeplay- twee slagen.

Vóór de wijziging kostte het per ongeluk doen bewegen van de bal of balmerker je soms een strafslag, bijvoorbeeld als je op de balmerker trapte, je bij het adresseren met je putter de bal bewoog of wanneer je de bal raakte met je schoen. Om het praktisch te houden, gaan wij deze nieuwe regel parkeren op het overzicht van de tijdelijke plaatselijke regels op het mededelingenbord in het clubhuis.

2. Wijziging van de plaatselijke regel over de drainagesleuven Op verzoek van de greenkeepers hebben wij in het overzicht van de tijdelijke plaatselijke regels opgenomen, dat je verplicht bent om te droppen als de bal op een met zand gevulde drainagesleuf ligt. Dat voorkomt dat ingezaaid gras wordt weggeslagen. Verder is het verbod om van de gelegde graszoden te slaan vervallen.

Voor de tekst van de 1 maart (Aswoensdag) ingaande tijdelijke plaatselijke regels klik hier.

Namens de regel-, handicap- en baancommissie, Jan Rovers

 

Reacties zijn gesloten.