Vriendelijk verzoek: kopij voor clubblad ‘Golfhorst’ inleveren vóór 15 oktober!

23.08.2018 > Beste Golfhorstleden, de redactie is druk bezig met de voorbereiding van de editie ‘2018’ van ons clubblad ‘Golfhorst’. Zoals iedereen begrijpt, kunnen we dat niet alleen. Als er leden zijn die een bijdrage willen leveren aan ons mooie clubblad, dan nemen we die graag in ontvangst via redactie@golfvereniginggolfhorst.nl  Ook zijn tips van harte welkom! De deadline voor het inleveren van kopij is vastgesteld op 15 oktober a.s., maar we stellen het ten zeerste op prijs om uw bijdragen eerder te ontvangen. Chantal, Aart, Joep en Jacques, -de redactie-, rekenen op uw medewerking!

Reacties zijn gesloten.