Taken en verantwoordelijkheden

Doelstelling, taken en verantwoordelijkheden pr-commissie

1. Doelstelling:

Het verzorgen van de interne communicatie met betrekking tot Golfvereniging Golfhorst en zo nodig behulpzaam zijn bij externe communicatie, die in het belang is van de vereniging.

2. Taken en verantwoordelijkheden:

  • het samenstellen en laten uitbrengen van minimaal 3 uitgaven per jaar van het clubblad ‘Golfhorst’;
  • het bijhouden van de website van Golfvereniging Golfhorst, waarbij actualiteit, functionaliteit en accuratesse voorop staan;
  • de website dient:
    • het visitekaartje te zijn van de vereniging;
    • de leden te voorzien van informatie die voor hen interessant is;
    • specifieke doelgroepen binnen de vereniging te bedienen met voor hen relevante informatie, denk aan de jeugd en de competitiespelers;
  • de voorzitter van de pr-commissie houdt zich verder binnen het bestuur ook bezig met sponsoractiviteiten van/voor de vereniging.

America, november 2016