Als je handicap 54 wilt gaan halen

 1. NGF-Golfbaanpermissie

Indien de Golfbaaneigenaar, al dan niet in samenspraak met de Golfprofessional, van mening is dat de kandidaat in de praktijk heeft aangetoond over voldoende kennis van de Golfregels te beschikken en heeft aangetoond een bepaalde golfvaardigheid te hebben bereikt – waarbij het 9- stappenplan als richtlijn geldt – kan de “NGF Golfbaanpermissie” aan de betreffende kandidaat worden verstrekt.

De NGF-Golfbaanpermissie is alleen geldig op de Golfbaan waar de NGF-Golfbaanpermissie is uitgegeven, tenzij Golfbanen elkaars NGF-Golfbaanpermissie accepteren.

 1. Golfregelexamen

Het Golfregelexamen wordt afgenomen onder toezicht van een Examinator en omvat een schriftelijke multiplechoicetest van 30 vragen. Deze test mag bij uitzondering ook digitaal worden afgenomen conform het protocol digitaal NGF Golfregelexamen.

Een club mag het Golfregelexamen afnemen voor kandidaten die geen lid zijn van een club.

Kandidaten die lid zijn van een club en derhalve een Home Club hebben, dienen het Golfregelexamen te behalen op deze club. De Examinator controleert of de kandidaat lid is van de Home Club. Als de kandidaat een andere Home Club heeft, dan zal de Examinator de kandidaat naar deze Home Club verwijzen voor het afnemen van het Golfregelexamen.

De vragen hebben betrekking op de Golfregels. Het is niet toegestaan tijdens het Golfregelexamen gebruik te maken van Regelboekjes of enig ander referentiemateriaal.

De tijdsduur van het Golfregelexamen is 60 minuten. De kandidaat slaagt voor dit onderdeel als hij ten minste 23 van de 30 vragen goed heeft beantwoord. Als een kandidaat voor het Golfregelexamen is geslaagd, dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig.

In uitzonderlijke gevallen kan de Examinator het Golfregelexamen mondeling afnemen. Dit geldt onder andere voor:

 1. Kandidaten die geen Nederlands, Engels en Duits spreken en/of schrijven;
 2. Dyslectici;
 3. Kandidaten die al twee keer zijn gezakt voor het Golfregelexamen;
 4. Andere bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de NGF.

Na het behalen van het Golfregelexamen geeft de Club het Golfregelexamenbewijs mee aan de kandidaat.

 1. Qualifying Score

Het spelen van de Qualifying Score kent de volgende condities:

 1. De Qualifying Kaart wordt voorafgaand aan het spelen van een ronde geregistreerd.
 2. De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Limited en de Plaatselijke Regels (Local Rules) van de Club zijn van kracht.
 3. Er wordt voldaan aan de Golfregels, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de veiligheid van medespelers, doorstroming op de baan, zorg voor de baan en aandacht voor het spel van medespelers.
 4. De gehanteerde spelvorm is Stableford met volledige handicapverrekening. (in onderstaande tabel zie je hoeveel slagen je meekrijgt op de verschillende banen van Golfbaan “de Golfhorst”.)
 5. De Qualifying kaart moet worden gespeeld met en scores genoteerd door een marker. Een marker is een persoon die de score op de Qualifying Kaart van de speler noteert en die zelf minimaal het Golfregelexamen heeft behaald.

 

Op golfbaan “De Golfhorst” is onderstaande baanhandicaptabel van toepassing;

Dames                                Heren

Americabaan, 18 holes                              28                                       24

Americabaan, 9 holes                                14                                       12

Grote baan, 18 holes geel                          63                                       56

Grote baan, 18 holes rood                          55                                       46

Grote baan, 18 holes oranje                       48                                        41

Grote baan, 1e 9 holes, geel                      34                                        30

Grote baan, 1e 9 holes, rood                      28                                        24

Grote baan, 1e 9 holes, oranje                   25                                        20

Grote baan, 2e 9 holes, geel                      29                                        26

Grote baan, 2e 9 holes, rood                     27                                         22

Grote baan, 2e 9 holes, oranje                  23                                         20

De Qualifying Kaart is acceptabel voor handicapdoeleinden, indien de kandidaat en de Marker door het ondertekenen van de scorekaart bevestigen dat:

 1. De genoteerde score per hole juist is.
 2. De kandidaat de Golfregels op de juiste wijze in de praktijk weet toe te passen.
 3. Bij 19 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 36 punten of meer bij het spelen van 18 holes kan handicap 54 of lager worden behaald.

Handicap 54

De houder van Handicap 54 heeft bewezen te beschikken over voldoende kennis van de Golfregels, terwijl hij daarnaast heeft aangetoond een bepaalde spelvaardigheid te hebben bereikt. Handicap 54 wordt afgegeven nadat de kandidaat met goed gevolg heeft voldaan aan de volgende eisen:

 1. Het behalen van NGF-Golfbaanpermissie.
 2. Het behalen van het NGF-Golfregelexamen.
 3. Het inleveren van een Qualifying Kaart uitgaande van Handicap 54, waarbij de kandidaat 19 punten of meer bij het spelen van 9 holes of bij 36 punten of meer bij het spelen van 18 holes heeft behaald.
 4. De kandidaat moet de NGF-Golfbaanpermissie hebben behaald en zijn geslaagd voor het Golfregelexamen voordat hij een Qualifying Kaart van Handicap 54 kan spelen. Het Golfregelexamen mag ook worden afgenomen vóórdat de NGF-Golfbaanpermissie is behaald.

Bij het behalen van een Handicap ontvangt de kandidaat een (digitaal) NGF-pasje van zijn Home Club met daarop vermeld Handicap 54 of lager. De NGF-pas heeft een geldigheidsduur van 1 januari tot 1 maart van het daaropvolgende jaar en kan ieder jaar worden verlengd. De houder van een Handicap valt gedurende de geldigheidsduur van de NGF-pas onder de dekking van een door de NGF afgesloten collectieve WA-verzekering.

America, april 2021

De regel-, handicap- en baancommissie