De nieuwe regels per 01042019

Vanaf 1 april 2019 alle nieuwe golfregels ingevoerd

In drie goed bezochte presentaties van ruim een uur hebben onze twee clubreferees een interactieve samenvatting gepresenteerd van de belangrijkste wijzigingen van de golfregels, toegelicht met plaatjes van de NGF. Hiermee hebben ze ongeveer tachtig clubleden rechtstreeks bereikt. Ze zijn daarbij ook ingegaan op niet gewijzigde, maar vaak toegepaste regels. De insteek was praktijkgericht: alleen strokeplay, geen uitzonderingen op de uitzonderingen, geen onnodige ballast. Ze benadrukten dat bekendheid met de inhoud van de regelbegrippen je flink helpt bij een correcte regeltoepassing, en dus onnodige strafslagen voorkomt. Die begrippen zijn in het regelboekje cursief gedrukt en achterin nader gedefinieerd. Alle clubleden hebben het boekje vanaf begin van het jaar bij de balie kunnen afhalen. Aanbeveling van onze referees: “Blader in een verloren uurtje eens belangstellend door de lijst met definities heen. Pik eruit waar je iets aan hebt.” Niet te veel gevraagd toch?

De belangrijkste wijzigingen zijn:

1) Bij het putten mag de vlaggenstok uit maar ook in de hole blijven staan. Het raken van de vlaggenstok levert geen straf meer op.

2) Droppen doe je voortaan vanaf kniehoogte.

3) De zoektijd is teruggebracht naar drie minuten.

4) Er is geen straf meer als de bal beweegt bij het zoeken, je moet de bal terugplaatsen.

5) Je hoeft niet te melden dat je gaat identificeren, wel markeren.

6) Door Ready Golf vervalt de speelvolgorde. Houd het spel niet onnodig op.

7) Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden verwijderd. Als de bal daarbij      beweegt krijg je, behalve op de green, een strafslag. Terugplaatsen.

8) Op onze baan zijn alle hindernispaaltjes rood. Je hebt drie mogelijkheden om ten koste van een strafslag te ontwijken:

  1. terug naar de plaats van je vorige slag;
  2. op een rechte lijn naar achteren;
  3. zijwaarts binnen twee clublengten vanaf de plaats waar de bal het laatst de hindernisgrens passeerde. De optie om aan de overkant op gelijke afstand van de hole te droppen is vervallen.

9) Bij het slaan vanuit een (water)hindernis mag je grounden. Vanuit een bunker niet.

10) Behalve in een bunker of hindernis mag je een in zijn eigen pitchmark ingebedde bal nu overal zonder straf opnemen en droppen binnen een clublengte.

11) Je mag in een bunker ten koste van twee strafslagen de bal onspeelbaar verklaren en buiten de bunker droppen op een rechte lijn naar achteren.

12) Bal twee of meer keer raken: geen strafslag meer.

13) Als jezelf of je uitrusting per ongeluk door je bal wordt geraakt: geen straf.

14) Een tussen de vlaggenstok en de rand van de hole ingeklemde bal is uitgeholed.

Verder kwamen onder meer de volgende punten voorbij:

1) De baan kent vijf gebieden: algemeen gebied, afslagplaats, bunkers, hindernissen en green. Elk gebied heeft zijn eigen regels over wat wel en wat niet mag.

2) Een vaak toegepaste regel is die van de zogenoemde ‘abnormale baanomstandigheden’. Het is een verzamelnaam voor de volgende vier spelsituaties: gaten van dieren, tijdelijk water, GUR en vaste obstakels. Voorbeelden van dat laatste zijn : paden, 100-meter-keien en sprinklers. Realiseer je dat je deze vier situaties allemaal zonder straf op dezelfde manier mag ontwijken. Je ontwijkt een pad bijvoorbeeld op dezelfde wijze als een konijnenhol, een plas water of GUR: bepaal eerst het punt waar je geen hinder meer ondervindt en drop daarna de bal binnen een clublengte van dat punt.

3) Losse obstakels mag je overal zonder straf wegnemen. Als de bal daarbij beweegt moet je hem terugplaatsen.

4) Bal tijdens adresseren bewogen (niet op de green): strafslag en terugplaatsen.

5) Bal mogelijk verloren of out-of-bounds: provisionele bal spelen.  Op onze baan is hiervoor geen alternatieve plaatselijke regel ingevoerd. Als je de oorspronkelijke bal vindt moet je daarmee doorspelen.

6) Out-of-bounds paaltjes en de baanomheining mag je niet zonder straf ontwijken.

7) In een hindernis kun je de bal niet onspeelbaar verklaren, geen van de vier abnormale baanomstandigheden en geen ingebedde bal ontwijken.

8) Spelen van buiten de afslagplaats of van een verkeerde afslagplaats: twee strafslagen en de fout herstellen.

9) Bekend of praktisch zeker houdt in 95% of meer.

10) Als je bal op een verkeerde green ligt of je erop moet staan, moet je zonder straf een bal droppen binnen een clublengte van het dichtst bij de bal gelegen punt waar geen belemmering meer is.

11) Als door jouw toedoen de bal bij het adresseren beweegt, krijg je een strafslag en moet je de bal terugplaatsen. Dit geldt niet op de green.

12) Als een invloed van buitenaf (exclusief natuurkrachten), bijvoorbeeld een andere bal of speler, jouw stilliggende bal heeft opgenomen of bewogen, moet je de bal terugplaatsen.

13) Spelers die geïnteresseerd zin in matchplay vinden op de verenigingswebsite onder de tab commissies>RHB-commissie een handig overzicht van de verschillen tussen strokeplay en matchplay.

America, mei 2019 (aangepast november 2020)

De regel-,handicap- en baancommissie

>>> Zie ook: www.golf.nl/regels