Het lopen van een digitale qualifying kaart

Golfers kunnen met vrienden een qualifying ronde spelen die meetelt voor hun WHS-handicap. Dat geldt voor alle spelers, ook golfers met handicap 4,4 en lager.

Een speler moet voor aanvang van een ronde bepalen van welke kleur tee hij/zij gaat spelen. In de baanhandicaptabellen kan de speler zien hoeveel slagen hij/zij vanaf deze kleur tee krijgt met zijn/haar WHS-handicap. Op de scorekaart (E-Golf4U) en in de app GOLF.NL zien spelers op welke holes ze een bepaald aantal slagen mee krijgen.

Bij een qualifying ronde dient men volgens de golfregels te spelen en een golfer moet een qualifying ‘kaart’ (een qualifying ronde) van te voren online registreren of op de eerste tee laten weten dat hij/zij een qualifying ronde gaat spelen. Hierbij moet een speler ook aangeven hoeveel holes hij/zij wil gaan spelen. Een speler moet dus voor de ronde aan zijn/haar marker aangeven of hij/zij 9, 18 of bijvoorbeeld 12 holes gaat spelen (als hole 12 een ‘logisch eindpunt‘ is op de baan die gespeeld gaat worden). Waarom is dit nodig? De marker moet weten dat hij/zij de scores van de speler moet noteren vanaf de eerste hole tot de laatste hole die de golfer wil spelen.

Na afloop van de ronde dienen de resultaten digitaal te worden ingevoerd en moet de marker de score van de speler digitaal goedkeuren. Bij voorkeur gebeurt dit voor voor 24:00 uur ’s avonds, want dan kan de score meegenomen worden in de Playing Conditions Calculation (PCC).

Meteen na het invoeren van een qualifying score krijgt een speler te zien wat zijn/haar vermoedelijke nieuwe handicap is. “Vermoedelijke handicap”, want de handicap wordt mogelijk nog aangepast door de PCC. Pas de volgende ochtend, nadat de PCC is uitgevoerd, stelt het WHS de officiële nieuwe handicap van een speler vast.

In de meeste gevallen zal Stableford gespeeld worden. Voor handicapdoeleinden wordt de score van een speler omgezet in een dagresultaat. Je dagresultaat wordt toegevoegd aan de lijst met eerdere resultaten. Vervolgens wordt het gemiddelde bepaald van de beste 8 resultaten van je laatste 20 ronden. Dat getal wordt je nieuwe handicap.

Omdat het in het handicapsysteem gaat om dagresultaten, moet een speler voortaan altijd een bruto score per hole noteren, ook bij de spelvorm Stableford. Als de speler in Stableford een hole ‘verpest’ en de bal moet oprapen om vaart in het spel te houden, dan noteert hij of zij een netto dubbel bogey. Als een speler niet weet wat zijn/haar persoonlijke netto dubbel bogey op een hole is, dan kan hij/zij een 11 invullen.

Het is belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Soms zal een slechte score niet gaan behoren tot de beste dagresultaten die de handicap bepalen, maar soms wel. En in dat geval levert een ronde met 30 Stableford-punten een veel beter dagresultaat op dan een ronde met 21 Stableford-punten.

Desgewenst kan een speler een papieren scorekaart inleveren. Indien men een papieren scorekaart inlevert, dient men deze voor controledoeleinden een jaar lang te bewaren.

 

Het verwerken van buitenlandse scores

Om een buitenlandse score in te voeren in de app GOLF.NL moet een speler in het hoofdscherm op “Golfen” klikken en vervolgens op “Nieuwe scorekaart”. Daarna moet onderin het scherm op

“Buitenlandse baan? Maak hier je kaart aan” geklikt worden.

Er moet een aantal gegevens ingevoerd worden om de “Buitenlandse scorekaart” in te dienen. De datum, het land, de baan, de lus (indien nodig), aantal holes en de tee (bijvoorbeeld wit, rood, blauw etc.). De course rating (CR), slope rating (SR) en par. Deze gegevens staan in de handicaptabellen van de baan of op de clubwebsite. In de toekomst komen deze gegevens ook te staan in een wereldwijde database.

Bij een qualifying ronde moet “qualifying” op ja gezet worden en moet men een marker selecteren. Bij een buitenlandse score hoeft dit niet iemand te zijn met een account van de app GOLF.NL, alleen een naam volstaat. Tot slot moet het aantal Stableford-punten (STB) ingevoerd worden en moet de speler op ‘Indienen’ klikken.

 America, april 2021

De regel-, handicap- en baancommissie