Plaatselijke regels GV Golfhorst

Permanent 18-holes baan

 

1.  Buiten de baan (out of bounds):

Is aangegeven met witte of wit gekopte paaltjes en het hekwerk rond de baan.

2.  Grond in bewerking (GUR):

Is aangegeven met blauwe paaltjes. Als sprake is van belemmering volgens Regel 16.1 is de speler verplicht die te ontwijken volgens de in die regel aangegeven procedure.

3.  Droppingzones bij hindernissen:

Als de bal in de hindernis rond of achter de greens van hole 3,9,10 of 18 ligt, mag de speler handelen volgens Regel 17.1 of, als extra mogelijkheid, met een strafslag een bal droppen binnen één clublengte van het bordje drop area.

4.  100-meter markeringen:

De stenen die de 100-meter afstand tot midden green aangeven, zijn vaste obstakels.

 

Aanvullende tijdelijke regels 18-holes baan

1.  De bal plaatsen: (tussen 1 november en 1 april)

Je mag de bal in het algemene gebied van de baan plaatsen en schoonmaken. Je moet de bal dan markeren, opnemen, schoonmaken en terugplaatsen binnen 15 cm (scorekaart lengte) van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole.

Noot: “algemene gebied” bestaat uit de hele baan, met uitzondering van de afslagplaats, hindernis, bunker en green.

2.  Drainagesleuven:

Als de bal op een met zand of grind gevulde drainagesleuf ligt, is sprake van GUR. De speler moet de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.

3.  Bescherming van jonge bomen op de holes 2, 3 en 17, herkenbaar door een blauw lint:

Als een dergelijke boom een belemmering vormt voor de stand van de speler of voor de ruimte voor de voorgenomen swing, moet de bal zonder straf worden opgenomen en gedropt volgens Regel 16.1.

Straf voor overtreding van zowel de permanente als de tijdelijke regels: Matchplay-verlies van de hole en Strokeplay-twee strafslagen.   

9-holes baan (Americabaan)

1. Buiten de baan (out of bounds):

Is aangegeven met witte of wit gekopte paaltjes en het hekwerk rond de baan.

 

Aanvullende tijdelijke regels 9-holes baan

1.  De bal plaatsen: (tussen 1 november en 1 april)

Je mag de bal in het algemene gebied van de baan plaatsen en schoonmaken. Je moet de bal dan markeren, opnemen, schoonmaken en terugplaatsen binnen 15 cm (scorekaart lengte) van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole.

Noot: “ algemene gebied” bestaat uit de hele baan, met uitzondering van de afslagplaats, hindernis, bunker en green.

2.  Drainagesleuven:

Als de bal op een met zand of grind gevulde drainagesleuf ligt, is sprake van GUR. De speler moet de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.

Straf voor overtreding van zowel de permanente als de tijdelijke regels: Matchplay- verlies van de hole en Strokeplay-twee strafslagen. 

 

America, 20 oktober 2020

De regel-, handicap- en baancommissie