Het Wereld Handicap Systeem (WHS) nader uitgelegd

Met ingang van 01 januari 2021 zal golfend Nederland overgaan op het WHS, het “World Handicap System”. Hiermee zal wereldwijd hetzelfde handicapsysteem worden gehanteerd. Er wordt dan niet meer met Stableford gerekend, maar met de bruto gecorrigeerde score om je nieuwe handicap te berekenen.

Kort gezegd komt het er op neer dat het gemiddelde van je beste 8 scores van de laatste 20 resultaten je nieuwe handicap gaan bepalen. Van iedereen wordt met ingang van 01 januari 2021 de handicap aangepast op basis van bovenstaande gegevens. Waarschijnlijk zal je nieuwe handicap met ingang van 01 januari hoger zijn dan je huidige handicap.

Om dit alles te verduidelijken heeft de NGF een aantal filmpjes op hun site geplaatst. Klik hieronder op de links naar een aantal filmpjes die hier betrekking op hebben:

 

  1. ALGEMEEN
  2. INTRODUCTIE: 
  3. ALGEMENE BEREKENING:
  4. KERNTERMEN:
  5. SOFTCAP EN HARDCAP
  6. DE PCC ( PLAYING CONDITIONS CALCULATION)

 

IN ENKELE ZINNEN UITGELEGD: 

Er wordt voortaan uitgegaan van de beste 8 scores van de laatste ingevoerde resultaten. Hierin zijn de volgende waarden van belang;

A. Je bruto aangepaste score. Speel je een hole slecht, dan noteer je een netto par plus 2 slagen oftewel een netto double bogey. Er is een makkelijke manier om het begrip “netto double bogey” te begrijpen: het is de eerste score die in de spelvorm Stableford geen Stableford-punten meer oplevert.

B. De course-index van de baan en kleur tee die je speelt. De course-index van golfbaan de Golfhorst vind je op de “playing handicap lijst”.

C. Het getal “113” ( Dit is de gemiddelde slope rating van alle Nederlandse golfbanen).

D. De slope rating van de baan die je speelt. Ook deze vind je op de playing handicap lijsten.

Om je dagresultaat te berekenen wordt de volgende formule toegepast:

(A – B)   x   (C : D)   = Dagresultaat.

Tenslotte zijn er “remmen” ingebouwd waardoor je niet meer heel snel kunt dalen of stijgen. Ook wordt er automatisch dagelijks rekening gehouden met de baancondities van die dag, de zogenaamde Playing Conditions Calculation (PCC), voorheen CBA. Deze worden ’s nachts aangepast waardoor je handicap de volgende ochtend nog iets anders kan zijn.

Wanneer je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebt, dan kun je die richten aan:

rhb@golfvereniginggolfhorst.nl

met sportieve groet,

de regel- handicap- en baancommissie