Schuilen bij regen tijdens strokeplay

Bij de wedstrijdcommissie komen met regelmaat klachten binnen over spelers die bij regen gaan schuilen en daardoor de wedstrijd onnodig ophouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de Schuilhorst bij hole 14, de schuilhut tussen hole 4 en 5 en in het clubhuis.

Volgens de Regels mag u bij slechte weersomstandigheden de wedstrijd alleen onderbreken als u denkt dat er gevaar is voor blikseminslag en als de wedstrijdleiding het spel heeft stopgezet. Anders bent u gediskwalificeerd.

Ben dus sportief ten opzichte van uw medespelers en speel bij regen gewoon door of, als het u te gortig wordt, ga schuilen en hervat de wedstrijd niet meer. Deponeer in dat geval de scorekaart op de wedstrijdtafel met de opmerking wedstrijd gestaakt.

Bepalingen over dit onderwerp staan in het wedstrijdreglement.

Namens de wedstrijdcommissie, Giel Boonhof

Namens de regel- en handicapcommissie, Jan Rovers