NAW, bankrekening en KvK

> Secretariaat GV Golfhorst:

> E-mailadres secretariaat: Secretariaat Golfvereniging Golfhorst

> Bankrekening en KvK:

  • Bankrekeningnummer IBAN: NL52 RABO 0123 6599 57
  • Kamer van Koophandel Venlo nr.: 120 504 29

> Golfbaan de Golfhorst BV:

  • T  077-464 90 70